Spychała, Dariusz. 2018. „ 2018 R”. Toruńskie Studia Bibliologiczne 11 (1 (20):193-200. https://doi.org/10.12775/TSB.2018.010.