Szalach, Adam Jakub. 2018. „Sprawozdanie Z XXVI międzynarodowej Konferencji BOBCATSSS 2018 - «The Power of Reading» (Ryga, 24-26 Stycznia 2018 r.)”. Toruńskie Studia Bibliologiczne 11 (1 (20):179-91. https://doi.org/10.12775/TSB.2018.009.