Kosik, Edyta. 2018. „Bibliofil W Internecie, Czyli Grupy poświęcone Tematyce książek W Serwisie Facebook”. Toruńskie Studia Bibliologiczne 10 (2 (19):241-59. https://doi.org/10.12775/TSB.2017.025.