Radomski, Andrzej. 2018. „Wizualizacja – przyszłością Komunikacji Naukowej? Kilka Uwag W związku Z książką Veslavy Osińskiej: Wizualizacja Informacji. Studium Informatologiczne”. Toruńskie Studia Bibliologiczne 10 (2 (19):263-67. https://doi.org/10.12775/TSB.2017.026.