Łubocki, Jukub Maciej. 2017. „Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowa «Człowiek – Biblioteki. Książki. Media»”. Toruńskie Studia Bibliologiczne 9 (2 (17):275-80. https://doi.org/10.12775/TSB.2016.031.