Miller, Ilona, Lidia Bannach-Szewczyk, i Barbara Wojdyła. 2016. „Konserwacja średniowiecznego Modlitewnika Wikbolda Dobilsteina Ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej W Toruniu”. Toruńskie Studia Bibliologiczne 9 (1 (16):77-99. https://doi.org/10.12775/TSB.2016.005.