CHWASTYK-KOWALCZYK, J. Krzysztof Woźniakowski, Marginalia i obrzeża. Szkice o zapomnianych konspiracyjnych tomikach poetyckich lat 1939–1945, Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium 2013, 224 s., ISBN 978–83–62625–51–2. Toruńskie Studia Bibliologiczne, [S. l.], v. 8, n. 1 (14), p. 146–152, 2015. DOI: 10.12775/TSB.2015.009. Disponível em: https://apcz.umk.pl/TSB/article/view/TSB.2015.009. Acesso em: 21 maj. 2024.