KAMISIŃSKA, D. Dessiné et gravé… Francuskie drzeworyty w polskich tygodnikach ilustrowanych XIX w. na przykładzie tygodnika „Wędrowiec” (część II). Toruńskie Studia Bibliologiczne, [S. l.], v. 8, n. 1 (14), p. 9–48, 2015. DOI: 10.12775/TSB.2015.001. Disponível em: https://apcz.umk.pl/TSB/article/view/TSB.2015.001. Acesso em: 16 kwi. 2024.