SOBCZYK, S. Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek, pod red. Mai Wojciechowskiej, Gdańsk 2013. Toruńskie Studia Bibliologiczne, [S. l.], v. 7, n. 2 (13), p. 209–214, 2015. DOI: 10.12775/TSB.2014.026. Disponível em: https://apcz.umk.pl/TSB/article/view/TSB.2014.026. Acesso em: 29 lis. 2022.