IWAŃSKA-CIEŚLIK, B. Różnorodna oferta „Księgarni Powszechnej” we Włocławku w świetle jej druku reklamowego z 1913 r. Toruńskie Studia Bibliologiczne, [S. l.], v. 7, n. 2 (13), p. 37–64, 2015. DOI: 10.12775/TSB.2014.017. Disponível em: https://apcz.umk.pl/TSB/article/view/TSB.2014.017. Acesso em: 12 kwi. 2024.