WODNIAK, K. Funkcje przekazów literackich i krytycznych w czasopismach kobiecych (na przykładzie miesięcznika „Bluszcz”, 2008− ). Toruńskie Studia Bibliologiczne, [S. l.], v. 3, n. 2 (5), p. 53–70, 2010. DOI: 10.12775/TSB.2010.019. Disponível em: https://apcz.umk.pl/TSB/article/view/TSB.2010.019. Acesso em: 29 mar. 2023.