SPYCHAŁA, D. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2015-2018. Bydgoszcz-Ostromecko, 23-24.04. 2018 r. Toruńskie Studia Bibliologiczne, [S. l.], v. 11, n. 1 (20), p. 193–200, 2018. DOI: 10.12775/TSB.2018.010. Disponível em: https://apcz.umk.pl/TSB/article/view/TSB.2018.010. Acesso em: 25 lip. 2024.