CYRKLAFF-GORCZYCA, M. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa na temat „Książka w mediach - media w książce. Korespondencje i transpozycje” (Lublin, 12-13 października 2017 r.). Toruńskie Studia Bibliologiczne, [S. l.], v. 10, n. 2 (19), p. 281–293, 2018. DOI: 10.12775/TSB.2017.028. Disponível em: https://apcz.umk.pl/TSB/article/view/TSB.2017.028. Acesso em: 29 sty. 2023.