ŁUBOCKI, J. M. Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek – Biblioteki. Książki. Media”. Toruńskie Studia Bibliologiczne, [S. l.], v. 9, n. 2 (17), p. 275–280, 2017. DOI: 10.12775/TSB.2016.031. Disponível em: https://apcz.umk.pl/TSB/article/view/TSB.2016.031. Acesso em: 17 paź. 2021.