Karwowski, M. (2015). O zarządzaniu informacją w nauce po raz piąty. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 8(1 (14), 172–181. https://doi.org/10.12775/TSB.2015.013