Domańska, K. (2015). Nowe oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie Web 2.0. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 8(1 (14), 155–160. https://doi.org/10.12775/TSB.2015.010