Chwastyk-Kowalczyk, J. (2015). Krzysztof Woźniakowski, Marginalia i obrzeża. Szkice o zapomnianych konspiracyjnych tomikach poetyckich lat 1939–1945, Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium 2013, 224 s., ISBN 978–83–62625–51–2. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 8(1 (14), 146–152. https://doi.org/10.12775/TSB.2015.009