Tawfik, R. (2015). Działalność informacyjna Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 8(1 (14), 123–136. https://doi.org/10.12775/TSB.2015.006