Bierkowski, T. (2015). Jak korzystać z wyników badań w tworzeniu komunikatów typograficznych?. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 8(1 (14), 73–86. https://doi.org/10.12775/TSB.2015.003