Pękalska, M. (2015). Wrocławski ruch wydawniczy lat 1945–1953. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 8(1 (14), 49–72. https://doi.org/10.12775/TSB.2015.002