Kamisińska, D. (2015). Dessiné et gravé… Francuskie drzeworyty w polskich tygodnikach ilustrowanych XIX w. na przykładzie tygodnika „Wędrowiec” (część II). Toruńskie Studia Bibliologiczne, 8(1 (14), 9–48. https://doi.org/10.12775/TSB.2015.001