Kopyciński, M. (2012). Biblioteka – wyzwania w epoce nowych mediów. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 5(1 (8), 67–78. https://doi.org/10.12775/TSB.2012.004