Tondel, J. (2012). Księgozbiór uczniowski przyszłego toruńskiego bibliofila Eugeniusza Przybyła (1884–1965). Toruńskie Studia Bibliologiczne, 5(1 (8), 9–35. https://doi.org/10.12775/TSB.2012.001