Ciszewska, W. A. (2012). Efemeryda wydawnicza toruńskich drukarzy − Ćwierćpetit z roku 1953. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 5(2 (9), 65–79. https://doi.org/10.12775/TSB.2012.019