Pamuła-Cieślak, N. (2015). XI Konferencja Informatyka w Edukacji (Toruń, 1–2 lipca 2014 r.). Toruńskie Studia Bibliologiczne, 7(2 (13), 248–252. https://doi.org/10.12775/TSB.2014.033