Wagner, A. (2015). I Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza „Tegumentologia polska dzisiaj” (Toruń, 26–27 czerwca 2014 r.). Toruńskie Studia Bibliologiczne, 7(2 (13), 239–244. https://doi.org/10.12775/TSB.2014.031