Sobczyk, S. (2015). Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek, pod red. Mai Wojciechowskiej, Gdańsk 2013. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 7(2 (13), 209–214. https://doi.org/10.12775/TSB.2014.026