Iwańska-Cieślik, B. (2015). Różnorodna oferta „Księgarni Powszechnej” we Włocławku w świetle jej druku reklamowego z 1913 r. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 7(2 (13), 37–64. https://doi.org/10.12775/TSB.2014.017