Gomoliszek, J. (2008). Tomasz Mielczarek: Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989−2006, Warszawa 2007. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 1(1), 179–180. https://doi.org/10.12775/TSB.2008.014