Malesa, R. (2014). Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku” (Lublin, 24–25 października 2013 r.). Toruńskie Studia Bibliologiczne, 7(1 (12), 173–179. https://doi.org/10.12775/TSB.2014.014