Stachura, K. (2014). Nowe media i technologie tożsamości. Lifestreaming jako praktyka społeczno-kulturowa. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 7(1 (12), 137–152. https://doi.org/10.12775/TSB.2014.009