Wodniak, K. (2008). Badanie tempa i techniki czytania studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 1(1), 113–126. https://doi.org/10.12775/TSB.2008.008