Kortas, W. (2021). Międzynarodowa konferencja naukowa WIAD21 – Światowy Dzień Architektury Informacji na UMK w Toruniu. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 14(1 (26), 177–195. https://doi.org/10.12775/TSB.2021.007