Kamińska, A. M., & Gołda, A. (2020). Świadectwa pamięci o ludziach kultury w Kronice "Nowej Książki" (1934-1939). Toruńskie Studia Bibliologiczne, 13(1 (24), 175–198. https://doi.org/10.12775/TSB.2020.008