Piechota, G. (2019). Drukarze rad miejskich i gimnazjalni jako edytorzy książek szkolnych w okresie staropolskim. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 13(1 (24), 199–218. https://doi.org/10.12775/TSB.2020.009