Kosik, E. (2019). Konferencja naukowa „Biblioteka dla dydaktyki III” Chorzów, 26 września 2019. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 12(2 (23), 197–201. https://doi.org/10.12775/TSB.2019.022