Janusz-Lorkowska, M. (2019). iGen jako użytkownik informacji w kontekście kategorii generacji – próba ujęcia na podstawie książki Jean M. Twenge iGen. Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa, 2019, ss. 376. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 12(2 (23), 139–158. https://doi.org/10.12775/TSB.2019.018