Chmielewski, P. D. (2019). Architektura informacji i Światowy Dzień Architektury Informacji. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 12(1 (22), 191–197. https://doi.org/10.12775/TSB.2019.010