Siess-Krzyszkowski, S. (2018). Kalwiński Katechizm krakowski z kancjonałem – rekonstrukcja edycji. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 11(2 (21), 137–154. https://doi.org/10.12775/TSB.2018.017