Wodniak, K. (2010). Funkcje przekazów literackich i krytycznych w czasopismach kobiecych (na przykładzie miesięcznika „Bluszcz”, 2008− ). Toruńskie Studia Bibliologiczne, 3(2 (5), 53–70. https://doi.org/10.12775/TSB.2010.019