Edwarczyk, J. (2010). Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziennikarstwo jako zawód i powołanie” (Toruń, 4–5 listopada 2009 r.). Toruńskie Studia Bibliologiczne, 3(1 (4), 168–171. https://doi.org/10.12775/TSB.2010.016