Spychała, D. (2018). IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2015-2018. Bydgoszcz-Ostromecko, 23-24.04. 2018 r. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 11(1 (20), 193–200. https://doi.org/10.12775/TSB.2018.010