Ostrowska, A., & Wiorogórska, Z. (2010). INFORUM 2009 – 15. Konferencja na temat Profesjonalnych Zasobów Informacyjnych (Praga, 26-29 maja 2009 r.). Toruńskie Studia Bibliologiczne, 3(1 (4), 155–159. https://doi.org/10.12775/TSB.2010.013