Piotrowski, D. M. (2018). IV Konferencja DARIAH-PL. Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa (Toruń, 16-17 listopada 2017 r.). Toruńskie Studia Bibliologiczne, 11(1 (20), 165–177. https://doi.org/10.12775/TSB.2018.008