Szalach, A. J. (2018). Sprawozdanie z XXVI międzynarodowej konferencji BOBCATSSS 2018 - „The Power of Reading” (Ryga, 24-26 stycznia 2018 r.). Toruńskie Studia Bibliologiczne, 11(1 (20), 179–191. https://doi.org/10.12775/TSB.2018.009