Cyrklaff-Gorczyca, M. (2018). Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa na temat „Książka w mediach - media w książce. Korespondencje i transpozycje” (Lublin, 12-13 października 2017 r.). Toruńskie Studia Bibliologiczne, 10(2 (19), 281–293. https://doi.org/10.12775/TSB.2017.028