Dymmel, A. (2018). Współczesna książka dziecięco-młodzieżowa i media. Bestsellery fantasy i ich recepcja w polskiej mediosferze. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 10(2 (19), 269–278. https://doi.org/10.12775/TSB.2017.027