Kosik, E. (2018). Bibliofil w Internecie, czyli grupy poświęcone tematyce książek w serwisie Facebook. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 10(2 (19), 241–259. https://doi.org/10.12775/TSB.2017.025