Radomski, A. (2018). Wizualizacja – przyszłością komunikacji naukowej? Kilka uwag w związku z książką Veslavy Osińskiej: Wizualizacja informacji. Studium informatologiczne. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 10(2 (19), 263–267. https://doi.org/10.12775/TSB.2017.026