Łubocki, J. M. (2017). Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek – Biblioteki. Książki. Media”. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 9(2 (17), 275–280. https://doi.org/10.12775/TSB.2016.031